รายละเอียดสินค้า/บริการ

October No. 10

ราคาปกติ 280.00 บาท
ราคาพิเศษ 235.00 บาท
ประหยัด 45.00 บาท

พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน 2554
โดย: ปกป้อง จันวิทย์ (บรรณาธิการ)

รายละเอียด:

พบกับ 

“สถาบัน คน และผลประโยชน์ – ความยุติธรรมในมุมมองของอมาตยา เซน” – สฤณี อาชวานันทกุล 
“เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องชนบทไทย” – อภิชาต สถิตนิรามัย 
“ความยุติธรรมข้ามพรมแดน” – ประจักษ์ ก้องกีรติ 
“เรียกฉันด้วยนามอันแท้จริง ฉบับชายขอบ” – ธิติ มีแต้ม
“ทำไมต้องกลับมากล่าวถึง ‘ความยุติธรรม’ (อีกครั้ง – ถ้าเป็นไปได้)” – เกษม เพ็ญภินันท์ 
“ฐานันดรที่ 5: การเคลื่อนไหวทางสังคมภายใต้ภูมิทัศน์สื่อใหม่” – วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
“ความยุติธรรมในกฎหมาย” – สมชาย ปรีชาศิลปกุล 
“12 (Angry Men): คืนที่ฉันนั่งคุยกับมือขวาของปูติน” – ไกรวุฒิ จุลพงศธร 
ฯลฯ

October Around the World 

พบกับ
เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ (โคลัมเบีย), พงศ์ศิริ วรพงศ์ (อินโดนีเซีย), ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค (จากสหรัฐอเมริกาถึงจีน), ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ์ (ญี่ปุ่น) และ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา (พรรคโจรสลัดในสวีเดน)

สินค้า/บริการ แนะนำ

การเมืองเรื่องผีทักษิณ /นิธิ

เอียวศรีวงศ์…

ปกติ 275.00

พิเศษ 245.00

Idea / วรากรณ์ สามโกเศศ

ปกติ 180.00

พิเศษ 150.00

October No. 10

ปกติ 280.00

พิเศษ 235.00

คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง /

มาโนช พุฒตาล…

ปกติ 180.00

พิเศษ 150.00

เยิรเงาสลัว / สุวรรณา

วงศ์ไวศยวรรณ แปลและ

เรียบเรียง หนังสือห…

ปกติ 100.00

พิเศษ 85.00

ต้มยำทำแกง / วาณิช

จรุงกิจอนันต์…

ปกติ 250.00

พิเศษ 210.00

ความยุติธรรม /

สฤณี อาชวานันทกุล แปล…

ปกติ 275.00

พิเศษ 245.00

สามัคคีเพศ (ปกชมพู)

ปกติ 220.00

พิเศษ 176.00