รายละเอียดสินค้า/บริการ

ยังเฟื้อ / นรา (หนังสือหมด)

ราคาปกติ 265.00 บาท
ราคาพิเศษ 225.00 บาท
ประหยัด 40.00 บาท

รายละเอียด:

“ยังเฟื้อ: ชีวิตและผลงานของอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์” ตามรอยเส้นทางชีวิตและการทำงานของอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ปูชนียบุคคลของวงการศิลปะไทย โดย “นรา” บุรุษผู้หลงรักภาพจิตรกรรมฝาผนัง

อาจารย์เฟื้อได้รับเกียรติยศยิ่งใหญ่ในชีวิตสมถะเท่าที่จะพึงรับได้ คือได้รับรางวัลแมกไซไซ ได้รางวัลเป็นศิลปินแห่งชาติ ได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาจิตรกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผมมีความรู้สึกว่ารางวัลต่าง ๆ ที่อาจารย์ได้รับในชีวิตนั้น ไม่มีรางวัลไหนยิ่งใหญ่กว่าอาจารย์เฟื้อ

ความยิ่งใหญ่ของอาจารย์เฟื้อนั้นมีอยู่สามประการ เป็นความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ อย่างแรกคือ อาจารย์เฟื้อเป็นครูศิลปะยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการศิลปะสมัยใหม่ในเมืองไทย อย่างที่สองคือ อาจารย์เฟื้อเป็นนักอนุรักษ์งานจิตรกรรมฝาผนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย อย่างที่สามคือ อาจารย์เฟื้อเป็นอิมเพรสชั่นนิสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย

– วาณิช จรุงกิจอนันต์ –

สินค้า/บริการ แนะนำ

การเมืองเรื่องผีทักษิณ /นิธิ

เอียวศรีวงศ์…

ปกติ 275.00

พิเศษ 245.00

Idea / วรากรณ์ สามโกเศศ

ปกติ 180.00

พิเศษ 150.00

October No. 10

ปกติ 280.00

พิเศษ 235.00

คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง /

มาโนช พุฒตาล…

ปกติ 180.00

พิเศษ 150.00

เยิรเงาสลัว / สุวรรณา

วงศ์ไวศยวรรณ แปลและ

เรียบเรียง หนังสือห…

ปกติ 100.00

พิเศษ 85.00

ต้มยำทำแกง / วาณิช

จรุงกิจอนันต์…

ปกติ 250.00

พิเศษ 210.00

ความยุติธรรม /

สฤณี อาชวานันทกุล แปล…

ปกติ 275.00

พิเศษ 245.00

สามัคคีเพศ (ปกชมพู)

ปกติ 220.00

พิเศษ 176.00