หมวดสินค้า

 • รวมทุกหมวดหมู่ (342)
 • เศรษฐกิจ การเมือง
 • ภาพยนตร์
 • บทความ สารคดี
 • รวมบทสัมภาษณ์
 • วรรณกรรมและบทกวี
 • October
 • Open House
 • สำนักพิมพ์ operahouse
 • Modern Masters
 • Open Dragon
 • openbooks Review
  โครงการ
 • เศรษฐ\’ธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา
 • สำนักพิมพ์ openworlds
15 ปี วิกฤตเศรษฐกิจ 2540
ความยุติธรรม / สฤณี อาชวานันทกุล แปล
เนลสัน แมนเดลา

เนลสัน แมนเดลา: ความรู้ฉบับพกพา / อธิป จิตตฤกษ์ แปล

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้จักแมนเดลามากขึ้น ไม่ใช่ในฐานะรูปเคารพแห่งยุคสมัย แต่เป็นปุถุชนผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อชะตา!
ลิงคอร์น: ความรู้ฉบับพกพา

ลิงคอร์น: ความรู้ฉบับพกพา / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ แปล

ชีวิต ความคิด และจิตใจ ของประธานาธิบดีผู้ยึดมั่นแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย
Bravo

Bravo / วรากรณ์ สามโกเศศ

ข้อเขียนอ่านสนุก กระตุกความคิดให้ผลิตไอเดียใหม่